September 27, 2022

อุปกรณ์งานช่างที่ควรมีไว้ในโรงงาน

https://www.thaiiconservice.com/
https://www.thaiiconservice.com/

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมักจะมีเรื่องให้ต้องเกิดการซ่อมบำรุงอยู่เสมอ เพราะมีการทำงานกันตลอดเวลาแบบไม่ค่อยได้หยุดพักเท่าใดนักทั้งคนและตัวเครื่องจักรกลต่าง ๆ เอง ดังนั้นเครื่องมือช่างที่สำคัญที่ควรมีติดโรงงานเอาไว้ เพื่อเตรียมรับมือกับการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่เลือกเวลา

อุปกรณ์สำหรับงานช่างที่ควรมีในโรงงาน

  • ไขควง

อุปกรณ์สำหรับไข แคะ งัด ยอดฮิตที่ใช้งานแทบจะทุกครั้งเมื่อมีการซ่อมแซมเกิดขึ้น โดยหน้าที่ของไขควงคือการช่วยขันน็อตให้ยึดติดวัสดุเข้าด้วยกันให้แน่นหนา และช่วยในการขันน็อตเพื่อปลดอุปกรณ์ที่ติดกันออกมาทำการซ่อมแซมหรือทำความสะอาด โดยไขควงก็จะมีหลากหลายแบบ หลายหัว เพื่อปรับต่อการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ปัจจุบันยังมีไขควงแบบไฟฟ้าที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

  • สว่าน

เมื่อมีอุปกรณ์สำหรับงัด แกะ อย่างไขควงแล้ว จะขาดอุุปกรณืสำหรับเจาะเพื่อเชื่อมต่ออย่างสว่านไปไม่ได้เลย โดยสว่านก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบอีกเช่นกัน ทั้งแบบมีปลั๊กและแบบไม่มีปลั๊กที่สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้สะดวกขึ้น แต่แบบมีปลั๊กก็เหมาะกับงานหนัก ๆ มากกว่า

  • ประแจ

ประแจเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยงัด แงะ ขันให้แน่น เช่นเดียวกันกับไขควง แต่มีความแตกต่างกันในแง่ของหัวน็อตที่กว้างกว่า หรือรูปแบบของน็อตที่ใหญ่ ต้องใช้ประแจในการขันให้แน่นหรือใช้ประแจหมุนเพื่อถอดตัวน็อตออก ซึ่งมีหลายหัว หลายรูปทรงให้เลือกใช้งานตามเงื่อนไขของการซ่อมบำรุงในแต่ละงาน

  • ค้อน

อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดการออกแรงในการทุบหรือตอก นั่นก็คือค้อนนั่นเอง วัตถุประสงค์ในการใช้งานค้อน หลัก ๆ แล้วก็คือการตอกวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อยึดติดวัตถุ หรือเพื่อเพิ่มความแน่นของตัววัตถุ ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายและขณะใช้งาน เพราะค้อนเป็นอุปกรณ์ที่มีนำ้หนักค่อนข้างมาก

ที่กล่าวมาเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับงานช่างเบื้องต้นที่ควรมีติดไว้เพื่อการซ่อมบำรุง หากอุปกรณ์ใดที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงถ้าต้องซ่อมเอง แนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือซื้อชิ้นใหม่จะปลอดภัยกว่า

ปรึกษาเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ที่ https://www.thaiiconservice.com/