June 28, 2022

3 ผลเสียหากเราไม่เริ่มดูแล ทำความ สะอาด เครื่องจักรตอนนี้

เครื่องจักรเก่า

หลาย ๆโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อว่าจะต้องมีเครื่องจักร มากหน้าหลายตา หลายรุ่นที่ใช้กันอย่างแน่นอน ซึ่งแต่ละเครื่องจักรนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน รูปแบบที่ไม่เหมือนกัน และทำประโยชน์ให้คนละแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่เครื่องจักรทุกเครื่องต้องการเหมือนกันนั้นคือ “ความสะอาด” และการดูแล เพื่อทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรนั้นเป็นไปตามกำหนด แต่ในบทความนี้เราจะขอเสนออีกหนึ่งมุมถึง ถ้าหากเราไม่ดูแล ทำความ สะอาด เครื่องจักร แล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ?

บริการ-ทำความสะอาดเครื่องจักร

อายุการใช้งานเครื่องจักรน้อยลง

            มนุษย์เรายังต้องกินอาหาร ต้องทำความสะอาดร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดโรค  เครื่องจักรเองก็เหมือนกันถ้าหากไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเอาใจใส เครื่องจักรนั้นก็จะเกิดปัญหาขัดข้องตามมาและทำให้อายุของเครื่องจักรน้อยลงไม่ได้ใช้งานยาวนานอย่างที่ควร

เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม

            หลังจากที่เราไม่ยอมดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักร ในส่วนต่อมานั้นผลเสียที่จะเกิดขึ้นนั้นคือ “ค่าใช้จ่ายในการซ่อม” ในกรณีที่เราไม่ซื้อเครื่องงใหม่ ซึ่งถึงแม้จะชำรุดเพียงเล็กน้อย แต่ราคาในการซ่อมเครื่องจักรแต่ละครั้งนั้นไม่ได้น้อยตามอย่างแน่นอน อย่างน้อยซ่อมครั้งหนึ่งก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควร

เกิดอุบัติเหตุ

            อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากฝืนการใช้งาน ทั้ง ๆ ที่เครื่องจักรยังชำรุดอยู่ ก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อคนใช้งาน และ คนรอบข้างเอาได้ ซึ่งบางเครื่องจักรนั้นถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วสามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นต้องระวังในส่วนนี้ให้ดี

ทำความสะอาด-เครื่องจักร

                จะเห็นได้ว่าถ้าหากเราไม่ยอมดูและ ทำความ สะอาด เครื่องจักร ให้อยู่ดี และ ใช้งานได้ยาวนานแล้ว ก็มีผลเสียมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับดังนั้นถ้าหากไม่ได้สาหัส หรือ ลำบากมากเกินไปการทำความ สะอาด เครื่องจักร ดูแลเครื่องจักรนั้นนอกจากจะปลอดภัยสำหรับเราแล้ว ยังปลอดภัยสำหรับคนอื่น ๆ ด้วยนะครับ