Site Overlay

Tag: กระดาษทิชชู kimberly

กระดาษทิชชู kimberly

คุณสมบัติของกระดาษทิชชู่แต่ละแบบที่ควรมี

กระดาษทิชชู่ เป็นของใช้ที่เราพบเห็นได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ทั้งในบ้านและนอกบ้าน จุดประสงค์หลักของการใช้ก็เพื่อทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกาย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากระดาษชำระแต่ละชนิดนั้น ออกแบบมาให้ใช้งานแตกต่างกัน หากเราเอากระดาษชำระประเภทหนึ่ง ไปใช้งานกับอีกอย่างหนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร บางทีอาจจะทำให้เกิดข้อเสียด้วยซ้ำ  เพราะฉะนั้นก่อนการทำความรู้จักเกี่ยวกับ กระดาษทิชชู Kimberly ชนิดต่างๆ จะทำให้คุณเลือกประเภทของประเภทกระดาษชำระได้เหมาะสมยิ่งขึ้น มาดูกันว่ากระดาษชำระมีแบบไหนบ้าง และมีคุณสมบัติอย่างไร  ประเภทของกระดาษชำระ  สำหรับกระดาษชำระที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้คือ  1.กระดาษเช็ดหน้า  เป็นกระดาษที่เอาไว้ทำความสะอาดใบหน้าโดยเฉพาะ คุณสมัติของกระดาษชำระชนิดนี้จะต้องมีความนุ่มม อ่อนโยนต่อผิวหน้า ไม่ทำให้ระคายเคือง และไม่มีสารเคมีเจือปนในกระดาษ เพราะจะทำให้เกิดผลข้างเคียงกับใบหน้าได้   2.กระดาษชำระ  เป็นการดาษที่จะพบบเห็นได้บ่อยตามห้องน้ำ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระดาษเช็ดก้นก็ได้Continue readingคุณสมบัติของกระดาษทิชชู่แต่ละแบบที่ควรมี