June 28, 2022

ร้านขายมอเตอร์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมอเตอร์แต่ละประเภท

มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตาม ร้านขายมอเตอร์ ส่วนใหญ่ก็อยุ่ใกล้ๆ ตัวเราทั้งนั้น อย่างเช่นของเล่นเด็กประเภทรถบังคับ หรือไม่ก็เป็นพัดลม เหล่านี้เป็นผลของการทำงานจากมอเตอร์ทั้งสิ้น มอเตอร์ที่เราเห็นกันรอบตัวเรานั้น ถือว่าเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ไม่มากนัก ยังมีขนาดใหญ่กว่านั้นมาก ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ที่ให้กำลังสูงๆ ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นัก นอกจากเราจะทำงานในโรงงานเท่านั้น และ ร้านขายมอเตอร์ ที่เราเห็นกันทั่วไปนั้น ก็ไม่ได้ขายมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก...