Site Overlay

Tag: ร้านขายมอเตอร์

ร้านขายมอเตอร์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมอเตอร์แต่ละประเภท

มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตาม ร้านขายมอเตอร์ ส่วนใหญ่ก็อยุ่ใกล้ๆ ตัวเราทั้งนั้น อย่างเช่นของเล่นเด็กประเภทรถบังคับ หรือไม่ก็เป็นพัดลม เหล่านี้เป็นผลของการทำงานจากมอเตอร์ทั้งสิ้น มอเตอร์ที่เราเห็นกันรอบตัวเรานั้น ถือว่าเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ไม่มากนัก ยังมีขนาดใหญ่กว่านั้นมาก ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ที่ให้กำลังสูงๆ ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นัก นอกจากเราจะทำงานในโรงงานเท่านั้น และ ร้านขายมอเตอร์ ที่เราเห็นกันทั่วไปนั้น ก็ไม่ได้ขายมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ที่เราใช่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น สำหรับคนที่ต้องการอยากจะได้มอเตอร์เอามาไว้ใช หรือต้องการอยากจะเอาไปใช้ในธุรกิจของตัวเอง ก็ต้องเข้าใจมอเตอร์แต่ละประเภทก่อน ซึ่งมีดังนี้ -มอเตอร์ดีซี เป็นมอเตอร์ที่เราเห็นได้ทั่วไป เช่นในรถของเล่นของเด็ก มีทั้งแบบที่มีแปลงถ่าน และไม่มีแปลงถ่านContinue readingทำความเข้าใจเกี่ยวกับมอเตอร์แต่ละประเภท