June 28, 2022

ไข้ข้องใจกับคำถาม “ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน” มีคำถามอะไรบ้าง ?

คลีนิคตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

                ปัจจุบันการเข้าทำงานในบริษัท หรือ องกรณ์ต่าง ๆ นั้นมีข้อบังคับต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการเริ่มงานที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ซึ่งแน่นอนว่าการตรวจสุขภาพก่อนจะเริ่มงานนนั้นมีคำถามมากมาย ดังนั้นวันนี้เราจะนำคำถามต่าง ๆ มาไขข้องใจต่าง ๆ กันว่ามีคำถามอะไรบ้าง ? ที่หลายคนสงสัย

เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

            คำถามที่หลายคนสงสัยนั้นคือ เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?  หากไม่ตรวจนั้นจะผิดกฎหมายหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ผิดกฎหมายนะครับ เพราะกฎหมายที่กำหนดไว้นั้นคือ องกรณ์ หรือ บริษัทที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพนั้น  สภาพอากาศต้องเลวร้าย หรือ มีความเสี่ยงในการเสียชีวิต จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพนะครับ แต่เหตุผลที่ทำให้เราต้องตรวจสุขภาพในทุก ๆ องกรณ์นั้นก็เพราะว่า องกรณ์ หรือ บริษัทนั้นต้องการความมั่นใจว่าเราจะสามารถทำงานหเขาได้อย่างเต็มที่ และ ตัวเราไม่มีโรคแทรกซ้อนนั้นเอง

คลีนิคตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

สามาถตรวจได้ทุกที่หรือไม่ ?

            คำถามต่อมาเราสามารถตรวจสุขภาพได้ทุกที่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือ รพ.รัฐและเอกชน คำตอบคือ ไม่สามารถตรวจร่างกาย ได้ทุกที่นะครับ จะต้องตรวจตามที่บริษัท หรือ องกรณ์นั้น ๆ กำหนดว่าเราจะต้องตรวจที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นคลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือ โรงพยาบาลต่าง ๆ เพราะบางบริษัท หรือ บางองรณ์นั้นรับใบรับรองเฉพาะบางคลีนิค หรือ บางโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับ

ใครได้ประโยชน์ในการตรวจร่างกาย

            หากถามถึงประโยชน์แล้วละก็ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายตัวเรา หรือ ผู้สมัครงานนั้นจะได้รู้ถึงสภาพร่างกาย และ สุขภายในปัจจุบัน ส่วนในฝั่งขององกรณ์ หรือ ฝั่ง บริษัทเองก็จะได้มั่นใจว่าตัวเราที่กำลังจะเข้าไปทำงานนั้นไม่มีโรคแทรกซ้อน หรือ เป็นโรคติดต่อ และ ไม่มีสารเสพติดในร่างกาย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเอง

                และนี้เป็นคำถามยอดฮิตของการตรวจร่างกายก่อนที่จะเข้าทำงานนะครับ เดี๋ยวใบบทความหน้าเราจะรวบรวมคำถามาใหม่ และ นำมาตอบทีเดียวนะครับสำหรับคำถามต่าง ๆ ไว้เจอกันในบทความหน้านะครับ