Site Overlay

Tag: https://www.thaiiconservice.com/

https://www.thaiiconservice.com/

อุปกรณ์งานช่างที่ควรมีไว้ในโรงงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมักจะมีเรื่องให้ต้องเกิดการซ่อมบำรุงอยู่เสมอ เพราะมีการทำงานกันตลอดเวลาแบบไม่ค่อยได้หยุดพักเท่าใดนักทั้งคนและตัวเครื่องจักรกลต่าง ๆ เอง ดังนั้นเครื่องมือช่างที่สำคัญที่ควรมีติดโรงงานเอาไว้ เพื่อเตรียมรับมือกับการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่เลือกเวลา อุปกรณ์สำหรับงานช่างที่ควรมีในโรงงาน ไขควง อุปกรณ์สำหรับไข แคะ งัด ยอดฮิตที่ใช้งานแทบจะทุกครั้งเมื่อมีการซ่อมแซมเกิดขึ้น โดยหน้าที่ของไขควงคือการช่วยขันน็อตให้ยึดติดวัสดุเข้าด้วยกันให้แน่นหนา และช่วยในการขันน็อตเพื่อปลดอุปกรณ์ที่ติดกันออกมาทำการซ่อมแซมหรือทำความสะอาด โดยไขควงก็จะมีหลากหลายแบบ หลายหัว เพื่อปรับต่อการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ปัจจุบันยังมีไขควงแบบไฟฟ้าที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย สว่าน เมื่อมีอุปกรณ์สำหรับงัด แกะ อย่างไขควงแล้ว จะขาดอุุปกรณืสำหรับเจาะเพื่อเชื่อมต่ออย่างสว่านไปไม่ได้เลย โดยสว่านก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบอีกเช่นกัน ทั้งแบบมีปลั๊กและแบบไม่มีปลั๊กที่สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้สะดวกขึ้น แต่แบบมีปลั๊กก็เหมาะกับงานหนัก ๆ มากกว่า ประแจ ประแจเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยงัดContinue readingอุปกรณ์งานช่างที่ควรมีไว้ในโรงงาน