June 28, 2022

5 มาตรฐานที่โรงงานผลิตอาหารเสริมจำเป็นต้องมี

วิธีเลือก โรงงานผลิตอาหารเสริม

หากพูดถึงการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน แบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุขภาพถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนได้หันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น จึงทำให้ตลาดอาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิตามิน น้ำดื่มผัก ผลไม้ สมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ได้รับความนิยมตามไปด้วยนั่นเอง ซึ่งในการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีโรงงานผลิตอาหารเสริมมากมายที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงมือทำด้วยตัวเอง แต่สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์นอกจากการทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราจำเป็นต้องมีคุณภาพที่ดีโดยได้รับการรับรองด้วย ซึ่งขั้นตอนในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมนับว่ามีความสำคัญมาก โดยต้องพิจารณาจาก 5 มาตรฐานหลักๆ ที่ โรงงานผลิตอาหารเสริม จำเป็นต้องมี ดังต่อไปนี้

โรงงานผลิตอาหารเสริม

1.มาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.)

ถือว่าเป็นมาตรฐานแรกที่ทุกผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมี โดยก่อนการผลิตต้องผ่านการยื่นสูตรให้องค์การอาหารและยาตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยก่อน เพราะฉะนั้นในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมจึงต้องมั่นใจว่าโรงงานนั้นมีบริการยื่นสูตรตรวจสอบและขึ้นทะเบียน อย. โดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทำให้แบรนด์ของเรามีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

2. มาตรฐาน Halal

                นอกจากได้รับการรับรองจาก อย.แล้ว Halal ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีเช่นเดียวกัน นั่นเพราะว่าในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายนั้น มีจำนวนผู้บริโภคไม่น้อยเลยที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญในส่วนของประเภทของวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสม ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรามีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคที่มากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการขอการรับรองอาหารฮาลาลด้วยนั่นเอง

3. มาตรฐาน ISO

ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโรงานผลิตอาหารเสริมที่ดีต้องได้รับมาตรฐานของ ISO ต่างๆ เช่น ISO 9000 และ ISO 9001 ISO 9002 ISO 14000 เป็นต้น

4.มาตรฐาน GMP

ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานระดับสากลที่มีความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเสริม ดังนั้นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP จึงสามารถไว้วางใจได้ว่าอาหารเสริมที่ผลิตไปนั้นมีความปลอดภัย ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.มาตรฐาน HACCP

ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Point System คือ มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ซึ่ง HACCP ครอบคลุมการป้องกันปัญหาจากอันตราย ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือสารพิษ อันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยง เพาะปลูก การผลิต หรือแม้แต่สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน และอันตรายทางกายภาพ เช่น สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เป็นต้น

การเลือก โรงงานผลิตอาหารเสริม นับว่ามีความสำคัญมากในการสร้างแบรนด์ หากได้โรงงานที่ดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ก็จะยิ่งทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย ดังนั้นเพื่อการสร้างแบรนด์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงการตลาดอาหารเสริม จึงจำเป็นที่ต้องพิจารณาเลือกลงทุนกับโรงงานที่มีมาตรฐานรองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลัง