Site Overlay

Tag: คลีนิคตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

คลีนิคตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ไข้ข้องใจกับคำถาม “ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน” มีคำถามอะไรบ้าง ?

                ปัจจุบันการเข้าทำงานในบริษัท หรือ องกรณ์ต่าง ๆ นั้นมีข้อบังคับต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการเริ่มงานที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ซึ่งแน่นอนว่าการตรวจสุขภาพก่อนจะเริ่มงานนนั้นมีคำถามมากมาย ดังนั้นวันนี้เราจะนำคำถามต่าง ๆ มาไขข้องใจต่าง ๆ กันว่ามีคำถามอะไรบ้าง ? ที่หลายคนสงสัย เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?             คำถามที่หลายคนสงสัยนั้นคือ เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?  หากไม่ตรวจนั้นจะผิดกฎหมายหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ผิดกฎหมายนะครับ เพราะกฎหมายที่กำหนดไว้นั้นคือ องกรณ์ หรือ บริษัทที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพนั้นContinue readingไข้ข้องใจกับคำถาม “ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน” มีคำถามอะไรบ้าง ?